Ecolor Oy:n ympäristöstrategia

Tarjoamme palvelujamme kuvausliikkeille, jotka kuvaavat vuosittain satoja tuhansia kuvattavia. Valtaosa heistä on lapsia ja nuoria. Koska välitämme kuvattujen tulevaisuudesta, ohjaavat ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys kaikkea toimintaamme, jota kehitämme aktiivisesti. Huomioimme toiminnoissamme ympäristön mahdollisimman laajasti ja välitämme asiakkaillemme tietoa asian tärkeydestä. Ecolorin ympäristöpolitiikka kattaa kaikki yrityksen toiminnot.

Ecolor Joni tuotanto

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti ohjaa toimintaa

Meillä on Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla tunnistamme liiketoiminnassamme ympäristövaikutukset ja kehitämme toimintaamme kestävän kehityksen näkökulmasta. Olemme sitoutuneet toimimaan Ekokompassin kriteerien mukaisesti ja ympäristöjärjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein.

 • Huomioimme ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset liiketoimintamme suunnittelussa.
 • Pyrimme tehostamaan asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme ympäristömyönteisyyttä.
 • Suosimme yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä, jotka toimivat ympäristöpolitiikkamme mukaisesti ja joilla ympäristöajattelu on myös osana liiketoimintansa strategiaa.
 • Käyttämämme valokuvapaperit, paperit ja paperista valmistetut tuotteet ovat kaikki FSC-sertifioituja tai niillä on PEFC-sertifikaatti.
 • Varmistamme säännöllisin väliajoin, että voimassa olevat ympäristölainsäädännöt tulevat huomioiduksi toiminnassamme ja pyrimme myös ennakoimaan lainsäädännön kehitystä.
 • Kehitämme tuotantoa ja tehokkaampia työmenetelmiä, joiden avulla voimme vähentää materiaalihukkaa.
 • Lajittelemme ja kierrätämme jätteet tehokkaasti. Kuulumme Rinkiin, mikä kertoo vastuullisesta pakkausten tuottajavastuun hoitamisesta.
 • Toimitamme kuvausliikkeille kuvatuotteidemme tuotannosta ylijääneitä materiaaleja, jotka päätyvät kierrätettyinä päiväkodeille askartelumateriaaleiksi.
Ecolor vastuullisuus

Suunniteltuja ympäristötoimenpiteitä:

 • Hiilijalanjäljen pienentäminen
 • Videoneuvottelujen ja virtuaalitapahtumien lisääminen
 • Sähkön säästäminen edelleen
 • Toimitilan kaukolämmön säästäminen edelleen
 • Jätteiden lajittelun tehostaminen edelleen
 • Ekologisten tuotteiden valikoiman kasvattaminen; polymeerituotteiden tilalle kierrätys- ja luonnonkuitutuotteita
 • Sähköisten rikastettujen kuvien osuuden lisääminen
 • Vaadimme yhteistyökumppaneiltamme vastuullista liiketoimintaa

Mittarit, joilla seurataan ympäristöohjelman toteutumista:

 • Hiilijalanjäljen laskeminen (ulkopuolisen ammattilaisen toimesta)
 • Tilausmäärät
 • Jätemäärät (paperi ja tietosuoja)
 • Sähkö
 • Lämpö
 • Raaka-aineiden käyttö (valokuvapaperi ja vastauslähetykset)
 • Tutustumiskuvien palautusmäärän väheneminen
Ecolor hiilineutraalit valokuvat

Kemikaalivapaa kuvanvalmistus

Olemme vastuullinen valokuvien valmistaja ja edelläkävijä Suomessa ympäristölle ystävällisemmässä kuvanvalmistuksessa. Muodostamme kuvat valokuvapaperille HP Indigo -tuotantolaitteella ilman kemikaaleja, koska perinteisessä valokuvanvalmistuksessa käytetyt kemikaalit ovat ympäristöjätettä.

Kemikaalittomassa valokuvien valmistuksessa väriaine siirretään suoraan valokuvapaperille. Tämän ansiosta valmistuksessa ei muodostu ongelmajätteitä eikä hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi HP Indigo on valmistettu kestävistä komponenteista, jotka ovat tuotannosta poistamisen jälkeen kierrätettävissä.

Vanhanaikaisessa valokuvien valmistuksessa käytetään hopeahalidilla pinnoitettua, valoherkkää paperia, johon kuva valotetaan. Sen jälkeen kuva kehitetään ja kiinnitetään paperiin kemikaaleilla, jotka jäävät prosessista ongelmajätteeksi. Kemikaaleja käytetään yli 200 kg tuhannen lapsen kuviin. Tämä tarkoittaisi yhden johtavan kuvausliikkeen volyymilla jopa noin 80 000 kiloa ongelmajätettä vuodessa. Lisäksi ylimääräinen valoherkkä paperi vanhenisi vuosittain kierrätettäväksi, mutta Ecolorin valmistamiin valokuviin käytettävä FSC-sertifioitu valokuvapaperi säilyy hyvälaatuisena vuosia.

Parhaat Työpaikat Suomi 2024