Reilu työnantaja ja palvelujen tarjoaja

Ecolor Oy on sitoutunut toimimaan vastuullisesti niin oman henkilöstönsä kuin ympäristönsä puolesta. Huomioimme ja arvostamme kaikkia sidosryhmiämme ja sitoudumme toimimaan sen mukaisesti. Tärkeitä sidosryhmiämme ovat henkilöstömme ohella mm. konsernimme tytäryritykset, kuvausliikkeet, kuvaajat ja alihankkijat. Sosiaalinen vastuu näkyy Ecolorin asiakaslähtöisyydessä ja -työssä sekä panostuksessa koulutukseen, työterveyteen ja työn tukirakenteisiin.

Ecolor sosiaalinen vastuu

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työnantaja

Ecolor Oy työllistää kotimaassa sekä vakituisesti että määräaikaisesti useita kymmeniä henkilöitä. Henkilöstömme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Meille kaikki ovat arvokkaita ja yhdenvertaisia sukupuoleen, ikään tai etniseen taustaan katsomatta. Työpaikkamme on esteetön ja työturvallisuusvaatimukset tarkastetaan säännöllisesti. Työterveyshuollon palvelut ovat käytössä laajasti ja lisäksi henkilöstöllä on käytössään työsuhde-etuna vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Konsernitasolla järjestetään säännöllisesti koulutuksia ja henkilöstön kouluttautumiseen kannustetaan. Visman nykyaikaisen työajanseurantajärjestelmän käyttäminen takaa oikeaoppisesti toteutetun ja lakisääteisen työajanseurannan. Sisäiseen tiedottamiseen on panostettu konsernitasolla kuukausittaisilla henkilöstöinfoilla, uutiskirjeillä sekä viestinnällä Intran ja Teamsin välityksellä. Henkilöstön työtyytyväisyyttä seurataan vuosittain toteutettavilla kyselyillä.

Great Place to Work sertifikaatti

Great Place To Work -sertifikaatti

Ecolorille myönnetty Great Place To Work -sertifikaatti osoittaa, että Ecolorissa on tutkitusti tyytyväiset työntekijät sekä hyvä yrityskulttuuri.

Great Place To Workin Trust Index -henkilöstötutkimus on suurin kansainvälinen henkilöstökysely. Se perustuu yli 30 vuoden aikana kerättyyn dataan ja ymmärrykseen työntekijäkokemuksesta ja yrityskulttuurista. Kyselyn avulla mitataan, vertaillaan ja kehitetään työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Ecolorissa saavutettiin korkea vastausprosentti (84,4 %) sertifikaatin edellyttämässä henkilöstötutkimuksessa. Jopa 91 % Ecolor Oy:n työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka, kun vastaava luku on 38 % tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä.

Parhaat Työpaikat Suomi 2024